بلبرینگ های کفگرد سه تیکه
بلبرینگ های کفگرد

بلبرینگ های کفگرد 3 تیکه

این بلبرینگ ها به دو دسته 3 تیکه ( سری 51 هزار )  و 5تیکه ( سری 52 هزار ) تقسیم میشود که در متن زیر توضیحات و عکس های مربوط به بلبرینگ های کفگرد 3 تیکه داده شده است.

بلبرینگ های سری 51 هزاری هستند که دارای سه تیکه شامل دو عدد حلقه شیار دار و یک عدد حلقه ساچمه دار میشوند.

این بلبرینگ ها در دو مدل ساده و DDC به فروش میروند.

در مدل ساده ساچمه ها از یک طرف محافظ دارد و از طرف دیگر محافظ ندارد و امکان خروج ساچمه ها وجود دارد.

هزینه مدل ساده نسبت به مدل DDC کمتر است.

بلبرینگ کفگرد 3 تیکه

در مدل DDC یا به اصطلاح دورچنگ ساچمه ها از دو طرف محافظ دارد. و امکان خروج ساچمه از حلقه وسط وجود ندارد. و تنها عامل خرابی فقط خوردگی یا به اصطلاح کل کردن ساچمه است.

هزینه مدل DDC نسبت به ساده بیشتر میباشد.

بلبرینگ کفگرد 3 تیکه دوور چنگ

همچنین این سری دارای چنگ برنجی نیز میباشد. که حلقه وسط بلبرینگ که نگهدارنده ساچمه ها نیز است از جنس برنج میباشد.

بلبرینگ های چنگ برنجی DDC نیز هستند و ساچمه ها از دو طرف محافظ دارد.

بلبرینگ کفگرد 3 تیکه

آموزش احداث فروشگاه بلبرینگ

اینستاگرام

5/5 - (1 امتیاز)