آموزش پسوند و پیشوند بلبرینگ ها
آموزش پسوند و پیشوند بلبرینگ ها

آموزش پسوند و پیشوند بلبرینگ ها

در این پست میخواهیم آموزش پسوند و پیشوند بلبرینگ ها را به صورت کاملا تخصصی و تصویری برای درک بهتر شما قرار دهیم.

این آموزش از روی کاتالوگ SKF ترجمه شده و مواردی دیگر برای تکامل به آن اضافه شده تا شما مطلب را بهتر درک کنید.

 

فهرست عناوین این مقاله

برای رفتن به قسمت مورد نظر روی یکی از عنوان های زیر کلیک کنید

سیستم شناسایی بلبرینگ بین المللی ( از چپ به راست )

تحمل، ترخیص، پیش بارگذاری، بی صدا بودن
پایدارسازی
روغن کاری
متریال || استاندارد حرارتی
مجموعه بلبرینگ، بلبرینگ همسان
/
نوع قفسه
طراحی خارجی
طراحی داخلی
سری بلبرینگ
پیشوند ها

پیشوند های بلبرینگ

پیشوندها برای شناسایی اجزای یک بلبرینگ یا یاتاقان استفاده می‌شوند. این پیشوند ها برای جلوگیری از اشتباهات در مورد شماره های بلبرینگ ایجاد شده تا اگر دو بلبرینگ با شماره یکسان و شرایط متفاوت هستند مشخص شود. این پیشوند ها عبارتند از : 

 • AR: مجموعه ساچمه ها یا غلتک و قفس
 • E2.: بلبرینگ های کارآمد انرژی
 • GS: واشر محفظه یک غلتک استوانه ای رانش
 • IR-: حلقه داخلی بلبرینگ شعاعی
 • K: غلتک استوانه ای و مجموعه رانش قفس
 • K-: حلقه داخلی با مجموعه غلتک و قفس (مخروط) یا حلقه بیرونی (فنجان) غلتک مخروطی اینچی متعلق به سری استاندارد ABMA
 • L: حلقه داخلی یا خارجی یک بلبرینگ قابل جداسازی را جدا کنید
 • OR-: حلقه بیرونی بلبرینگ شعاعی
 • R: حلقه داخلی یا خارجی با مجموعه غلتکی (و قفس) از یک یاتاقان قابل جدا شدن
 • W: بلبرینگ شیار عمیق فولادی ضد زنگ
 • WF: بلبرینگ شیار عمیق از فولاد ضد زنگ با فلنج خارجی روی حلقه بیرونی
 • WS: واشر شفت یک بلبرینگ رانش استوانه ای غلتکی
 • ZE: بلبرینگ با ویژگی SensorMount®

سری بلبرینگ

نام‌گذاری اکثر بلبرینگ ها از یک سیستم  پیروی می‌کند. نام‌گذاری کامل بلبرینگ ممکن است شامل یک نام اصلی همراه یک یا چند نام تکیمیلی یا بدون یک یا چند نام تکمیلی باشد. علامت گذاری کامل همیشه روی بسته بلبرینگمشخص می شود، در حالی که علامت گذاری روی بلبرینگ ممکن است ناقص باشد یا از نام تعیین شده منحرف شود. نام اصلی مشخص می کند:

 • نوع بلبرینگ 
 • طراحی اولیه 
 • ابعاد مرزی

پیشوندها و پسوندها اجزاء انواع بلبرینگ ها را مشخص می‌کنند که دارای طراحی و/یا ویژگی(هایی) هستند که از جهاتی با طرح اصلی متفاوت است.

سری 0

این سری شامل بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیف ساچمه یا DAC میشوند.

 

مثال : DAC 356535

بلبرینگ تماس زاویه ای
بلبرینگ تماس زاویه ای دو ردیف ساچمه

سری 1

این سری شامل بلبرینگ های خودتنظیم و بلبرینگ های شیارعمیق میشوند.

 

 

مثال : بلبرینگ خود تنظیم 1210 / بلبرینگ شیارعمیق 16004

بلبرینگ خود تنظیم DKFL
بلبرینگ خودتنظیم 1204
بلبرینگ شیارعمیق
بلبرینگ شیارعمیق 16004

سری 2

این سری شامل رولبرینگ های ساچمه بشکه ای و یا رولبرینگ های کروی مخروطی و یا بلبرینگ خودتنظیم میشوند.

 

 

مثال : رولبرینگ ساچمه بشکه ای 22222  / رولبرینگ ساچمه کروی مخروطی 29428 / بلبرینگ خودتنظیم 2206

رولبرینگ بشکه ای
رولبرینگ ساچمه بشکه ای 22222
رولبرینگ بشکه ای کفگرد
رولبرینگ ساچمه کروی مخروطی 29428
بلبرینگ عدالتی
بلبرینگ خود تنظیم 2206

سری 3

این سری شامل رولبرینگ های مخروطی و یا بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیف ساچمه  میشوند.

 

مثال : رولبرینگ مخروطی 30207 – 31210 – 33022 – 32211 / بلبرینگ تماس زاویه ای دو ردیف ساچمه 3207

رولبرینگ مخروطی
رولبرینگ مخروطی 30210
بلبرینگ تماس زاویه ای
بلبرینگ تماس زاویه ای دو ردیف ساچمه 3207

سری 4

این سری شامل بلبرینگ شیارعمیق دو ردیف ساچمه میشوند.

 

مثال : بلبرینگ شیارعمیق 4206

بلبرینگ تماس زاویه ای
بلبرینگ شیارعمیق دو ردیف ساچمه 4210

سری 5

این سری شامل بلبرینگ شیارعمیق دو ردیف ساچمه یا بلبرینگ های سه تیکه و یا پنج تیکه و یا بلبرینگ سه تیکه یک سمت مخروطی میشوند.

 

مثال : بلبرینگ شارعمیق دو ردیف ساچمه 5207 / بلبرینگ سه تیکه 51210 / بلبرینگ پنج تیکه 52310 / بلبرینگ سه تیکه یک سمت مخروطی 53310

بلبرینگ تماس زاویه ای
بلبرینگ تماس زاویه ای دو ردیف ساچمه 5210
بلبرینگ کفگرد 3 تیکه
بلبرینگ سه تیکه 51210
بلبرینگ پنج تیکه
بلبرینگ پنج تیکه 52310
بلبرینگ سه تیکه یک سمت مخروطی 53310
بلبرینگ سه تیکه یک سمت مخروطی 53310

سری 6

این سری شامل بلبرینگ شیارعمیق تک ردیف ساچمه میشوند.

 

مثال : بلبرینگ شیارعمیق 6002 – 6200 – 6302 – 6800 – 6905 – 61811 – 61926

بلبرینگ شیارعمیق
بلبرینگ شیارعمیق 6002

سری 7

این سری شامل بلبرینگ تماس زاویه ای میشوند.

 

مثال : بلبرینگ تماس زاویه ای 7000 – 7204 – 7306

بلبرینگ تماس زاویه ای
بلبرینگ تماس زاویه ای 7000

سری 8

این سری شامل بلبرینگ سه تیکه ساچمه سوزنی میشوند.

 

 

مثال : بلبرینگ سه تیکه ساچمه سوزنی 81204

سری C

این سری شامل غلتک حلقوی CARB میشوند.

 

مثال : بلبرینگ غلتک حلقوی C 2206TN

سری N

این سری شامل ساچمه استوانه ای میشوند.

 

مثال : بلبرینگ ساچمه استوانه ای NU 210 – NJ 210 – NN 210 – NF 210 – NNF 210 -NNU 210 – NUP 210 

سری QJ

این سری شامل بلبرینگ تماسی چهار نقطه ای میشوند.

 

مثال : بلبرینگ تماسی چهار نقطه ای QJ 210

سری T

این سری شامل رولبرینگ مخروطی مطابق با ISO 355:2007 میشوند.

 

پسوند های بلبرینگ شیارعمیق

پسوند طراحی داخلی

A -- AA -- C -- D
انحراف یا تغییر طراحی داخلی
E
ساچمه تقویت شده

پسوندها - طراحی خارجی (مهر، شیار حلقه محکم و غیره)

N
بلبرینگ دارای قسمت گذاشتن رینگ میباشد
بلبرینگ شیارعمیق
6000N
NR
بلبرینگ دارای رینگ و قسمت گذاشتن رینگ میباشد
بلبرینگ شیارعمیق
6000NR
N1
یک شکاف (شکاف) در یک حلقه بیرونی وجه جانبی
R
بلبرینگ دارای رینگ میباشد
بلبرینگ شیارعمیق
6000NR
RS1 -- 2RS1
بلبرینگ دارای واشر پلاستیکی یک طرف یا هر دو طرف از نوع NBR میباشد
RS2 -- 2RS2
بلبرینگ دارای واشر پلاستیکی یک طرف یا هر دو طرف از نوع FKM میباشد
RSH -- 2RSH
بلبرینگ دارای واشر پلاستیکی یک طرف یا هر دو طرف از نوع NBR میباشد
2RSH2 -- 2RSH
بلبرینگ دارای واشر پلاستیکی یک طرف یا هر دو طرف از نوع FKM میباشد
RSL -- 2RSL
بلبرینگ دارای واشر پلاستیکی یک طرف یا هر دو طرف از نوع کم اصتحکاک NBR میباشد
RST -- 2RST
بلبرینگ دارای واشر پلاستیکی یک طرف یا هر دو طرف از نوع کم اصتحکاک NBR میباشد
RZ -- 2RZ
بلبرینگ شیارعمیق
6202-2RS
2RSNR
بلبرینگ دارای واشر پلاستیکی هر دو طرف و دارای شیار ینگ و خود رینگ میباشد
بلبرینگ شیارعمیق
6202-2RSNR
بلبرینگ دارای واشر در یک یا دو طرف از نوع بدون اصتحکاک NBR میباشد
Z -- 2Z -- ZZ
بلبرینگ دارای واشر آهنی یک طرف یا هر دو طرف
بلبرینگ شیارعمیق
6202-ZZ
ZNBR
بلبرینگ دارای واشر آهنی در یک طرف، شیار رینگ و خود رینگ در سمت واشر آهنی است
ZNR
بلبرینگ دارای واشر آهنی در یک طرف، شیار رینگ و خود روینگ در سمت دیگر است
2ZNR
بلبرینگ دارای واشر آهنی در دو طرف، شیار رینگ و خود روینگ میباشد
بلبرینگ شیارعمیق
6202-2ZNR
2ZS
بلبرینگ دارای واشر آهنی در دو طرف که توسط یک حلقه نگهدارنده در جای خود نگه داشته می شود
X
ابعاد مرزی مطابق با سری ابعاد ISO نیست 

پسوندها - طراحی قفسه

M
قفس برنجی ماشینکاری شده، در مرکز ساچمه ها ؛ طرح‌ ها یا درجه‌ های مواد مختلف با عددی به دنبال M مشخص می‌شوند، مثلاً M2
بلبرینگ شیارعمیق
61924M
MA(S)
قفس برنجی ماشینکاری شده، حلقه بیرونی در مرکز. S یک شیار روانکاری در سطح هدایت کننده را نشان می دهد.
MB(S)
قفس برنجی ماشینکاری شده، حلقه داخلی در مرکز. S یک شیار روانکاری در سطح هدایت کننده را نشان می دهد.

 

TN
قفس PA66، در مرکز ساچمه ها
TN9
قفس PA66 تقویت شده با الیاف شیشه، در مرکز ساچمه ها
TN9/VG1561
قفس PA66 تقویت شده با الیاف شیشه، در مرکز ساچمه ها
TNH
قفس PEEK تقویت شده با الیاف شیشه، در مرکز ساچمه ها
FG
قفسه فیبری
بلبرینگ عدالتی
6204FG

پسوندها - مواد، عملیات حرارتی

HA1
حلقه های داخلی و خارجی سخت شده با کیس

پسوندها - دقت، فاصله، پیش بارگذاری، اجرای آرام

P5
تحمل ابعاد و در حال اجرا به کلاس P5 
P52
P5 + C2
P6
تحمل ابعاد و در حال اجرا به کلاس P6 
P62
P6 + C2
P63
P6 + C3
CN

ترخیص داخلی شعاعی معمولی؛ فقط همراه با یک حرف اضافی که محدوده فاصله کاهش یافته یا جابجا شده را مشخص می کند استفاده می شود

 

 • H = محدوده ترخیص کاهش یافته مربوط به نیمه بالایی محدوده ترخیص واقعی
 • L = محدوده ترخیص کاهش یافته مربوط به نیمه پایینی محدوده ترخیص واقعی
 • P = محدوده خلاصی جابجا شده شامل نیمه بالایی محدوده فاصله واقعی به اضافه نیمه پایینی محدوده فاصله بزرگتر بعدی
حروف بالا همچنین همراه با کلاس های ترخیص C2، C3، C4 و C5، به عنوان مثال C2H استفاده می شود.
C1
فاصله داخلی شعاعی کوچکتر از C2
C2
فاصله داخلی شعاعی کوچکتر از نرمال
C3
فاصله داخلی شعاعی بیشتر از حالت عادی
C4
فاصله داخلی شعاعی بیشتر از C3
C5
فاصله داخلی شعاعی بیشتر از C4
CA
مجموعه بلبرینگ همسان با فاصله داخلی محوری کوچک

 

CA
مجموعه بلبرینگ همسان با پیش بارگذاری سبک

پسوندها - مجموعه بلبرینگ، بلبرینگ همسان

DB
دو بلبرینگ برای نصب پشت به پشت
DF
دو بلبرینگ برای نصب رو در رو همسان هستند
DT
دو بلبرینگ برای نصب پشت سر هم مطابقت دارند 

پسوندها - تثبیت

S0
تثبیت حرارت رینگ های بلبرینگ برای دمای کارکرد ≤ 150 درجه سانتی گراد  (300 درجه فارنهایت)
S1
تثبیت حرارت رینگ های بلبرینگ برای دمای کارکرد ≤ 200 درجه سانتیگراد  (390 درجه فارنهایت)

پسوندها - روانکاری

پسوند های گریس
GE2 — GFJ — GJN — HT — LHT23 — LT — LT10 — MT33 — MT47 — VT378 — WT

پسوندها - انواع دیگر

VP311
بلبرینگ Food Line : مهر و موم تماسی آبی رنگ ساخته شده از NBR و روان کننده (GFJ) مورد تایید FDA و EC که توسط NSF به عنوان دسته H1 ثبت شده است.
VQ658
ویژگی های در حال اجرا آرام

 

پسوند های بلبرینگ تماس زاویه ای

پسوند های بلبرینگ تماس زاویه ای تک ردیف ساچمه

پسوند طراحی داخلی

A
زاویه چنگ 30 درجه
C
زاویه چنگ 15 درجه 
AB
زاویه چنگ 20 درجه ( برای بلبرینگ های اینچی )
AC
زاویه چنگ 25 درجه 
B
زاویه چنگ 40 درجه 
TVP - TN
زاویه چنگ 40 درجه  ( چنگ فیبر ) 
E
طراحی داخلی بهینه شده

پسوند طراحی خارجی

N1
یک شیار در حلقه بیرونه 
CA
 دو بلبرینگ که پشت به پشت یا رو به رو چیده شده اند، فاصله داخلی محوری آنها کمتر از معمولی (CB) است.
CB
 دو بلبرینگ که پشت به پشت یا رو به رو چیده شده اند دارای فاصله داخلی محوری معمولی هستند.
CC
دو بلبرینگ که پشت به پشت یا رو به رو چیده شده اند، فاصله داخلی محوری آنها بیشتر از معمولی (CB) است.
G
دو بلبرینگ که پشت به پشت یا رو به رو چیده شده اند دارای فاصله داخلی محوری هستند.
GA
دو بلبرینگ که پشت به پشت یا رو به رو چیده شده اند دارای پیش بارگذاری سبک هستند
GB
دو بلبرینگ که پشت به پشت یا رو به رو چیده شده اند دارای پیش بارگیری متوسط ​​هستند.
GC
دو بلبرینگ که پشت به پشت یا رو به رو چیده شده اند دارای پیش بار سنگین هستند.
2RZ
هر دو سمت بلبرینگ واشر بدون تماس NBR دارد.

پسوند چنگ / قفسه

F
قفس فولادی ماشینکاری شده
J
قفس فولادی مهر شده
M
قفس برنجی ماشینکاری شده،؛ طرح های مختلف با عددی به دنبال M مشخص می شوند، به عنوان مثال M2
MB
قفس برنجی ماشینکاری شده، حلقه داخلی در مرکز
P
قفس PA66 تقویت شده با الیاف شیشه
PH
قفس PEEK تقویت شده با الیاف شیشه
Y
قفس برنجی مهر شده
TN - TVP
قفس فیبری

پسوند دقت، فاصله، پیش بارگذاری، اجرای آرام

P5
تحمل های ابعادی و هندسی به کلاس P5
P6
تحمل های ابعادی و هندسی به کلاس P6

پسوند مجموعه بلبرینگ، بلبرینگ همسان

DB
دو بلبرینگ برای نصب پشت به پشت
DF
دو بلبرینگ برای نصب رو در رو همسان هستند
DT
دو بلبرینگ برای نصب پشت سر هم مطابقت دارند

پسوند های بلبرینگ تماس زاویه ای دو ردیف ساچمه

پسوند طراحی داخلی

A
بدون شکاف پر کردن

 

D
حلقه داخلی دو تکه

پسوند طراحی خارجی

N
دارای شیار بیرونی
NR
دارای شیار بیرونی به همراه رینگ
CB
فاصله داخلی محوری کنترل شده
2RS1
دارای واشر پلاستیکی نوعNBR، در هر دو طرف
2Z - ZZ
دارای واشر فلزی در هر دو طرف

پسوند چنگ / قفسه

--
دارای قفسه فولادی
J1
دارای قفسه فولادی (بلبرینگ با یک حلقه داخلی دو تکه)
M
قفس برنجی ماشینکاری شده
MA
قفس برنجی ماشینکاری شده،حلقه بیرونی در مرکز
TN9 - TVP
قفس PA66 تقویت شده با الیاف شیشه

پسوند دقت، فاصله، پیش بارگذاری، اجرای آرام

P5
تحمل های ابعادی و هندسی به کلاس P5
P6
تحمل های ابعادی و هندسی به کلاس P6
P62
P6 + C2

 

P63
P6 + C3
P64
P6 + C4
C2
فاصله داخلی محوری کوچکتر از حالت عادی
C3
فاصله داخلی محوری بیشتر از حالت عادی
C4
فاصله داخلی محوری بیشتر از C3

پسوند روانکاری

پسوند های گریس
GE2 — GWF — MT33 — VT113 — WT

پسوند های بلبرینگ خودتنظیم

پسوند طراحی داخلی

E
طراحی داخلی بهینه شده برای افزایش ظرفیت حمل بار

پسوند طراحی خارجی

2RS
دو طرف بلبرینگ دارای واشر پلاستیکی از نوع NBR میباشد
K
قطر داخلی مخروطی با نسبت 1:12 ( وقتی بلبرینگ K باشد یعنی قابلیت اتصال چکنت را دارد )

پسوند قفسه

M
چنگ وسط برنجی ماشینکاری شده
TN9 - TVP
چنگ وسط فیبری از نوع  PA66 تقویت شده با الیاف شیشه ، 

پسوند دقت، فاصله، پیش بارگذاری، اجرای آرام

C2
فاصله داخلی شعاعی کوچکتر از نرمال
C3
فاصله داخلی شعاعی بیشتر از حالت عادی

پسوند روانکاری

W64
روغن جامد

پسوند های بلبرینگ تماس چهار نقطه ای

پسوند طراحی خارجی

N2
دو شکاف (شکاف) در یک وجه جانبی حلقه بیرونی با فاصله 180 درجه از هم

پسوند قفسه

FA
قفس فولادی ماشینکاری شده، حلقه بیرونی در مرکز
MA
قفس برنجی ماشینکاری شده، حلقه بیرونی در مرکز.
PHAS
قفس PEEK تقویت شده با الیاف شیشه، با شیارهای روانکاری در سطح هدایت کننده، حلقه بیرونی در مرکز

پسوند دقت، فاصله، پیش بارگذاری، اجرای آرام

P6
تحمل های ابعادی و هندسی به کلاس P6
P62
P6 + C2
P63
P6 + C3
P64
P6 + C4
P6CNL
P6 + CNL
CNL
ترخیص داخلی محوری در نیمه پایینی محدوده نرمال
C2
فاصله داخلی محوری کوچکتر از حالت عادی
C2H
فاصله داخلی محوری در نیمه بالایی محدوده C2
C2L
فاصله داخلی محوری در نیمه پایینی محدوده C2
C3
فاصله داخلی محوری بیشتر از حالت عادی
C4
فاصله داخلی محوری بیشتر از C3
344524
C2H + CNL

پسوند تثبیت

S1
تثبیت حرارت رینگ های بلبرینگ برای دمای کارکرد ≤ 200 درجه سانتیگراد (390 درجه فارنهایت)

پسوند دیگر

309829
ساچمه های بزرگتر از استاندارد

پسوند های بلبرینگ کفگرد ( سه تیکه و چند تیکه )

پسوند قفسه

DDC
دارای محافظ از هر دو سمت
F
قفسه فولادی
M
دارای محافظ از هر دو سمت و قفسه برنجی

پسوند دقت، فاصله، پیش بارگذاری، اجرای آرام

P5
تحمل های ابعادی و هندسی به کلاس P5
P6
تحمل های ابعادی و هندسی به کلاس P6

پسوند های رولبرینگ تک ردیفه استوانه ای

پسوند طراحی داخلی

A
انحراف یا تغییر طراحی داخلی
EC
طراحی داخلی بهینه شده با ترکیب غلتک های بیشتر و/یا بزرگتر و با تماس انتهایی/فلنجی غلتکی اصلاح شده

پسوند طراحی خارجی

K
قطر داخلی مخروطی با نسبت 1:12 ( وقتی بلبرینگ K باشد یعنی قابلیت اتصال چکنت را دارد )
N
دارای شیار در حلقه بیرونی
NR
دارای شیار در حلقه بیرونی به همراه رینگ
N1
دارای شیار در حلقه بیرونی وجه جانبی
N2
دارای 2 شیار در حلقه بیرونی وجه جانبی با فاصله 180 درجه از هم

پسوند طراحی قفسه

FR
قفس فولادی پین، غلتک سوراخ شده
J
قفس فولادی مهر شده، در مرکز غلتک
L
قفس آلیاژی سبک ماشینکاری شده، غلتکی در مرکز
LA
قفس آلیاژی سبک ماشینکاری شده، حلقه بیرونی در مرکز قرار دارد
LB
قفس آلیاژ سبک ماشینکاری شده، حلقه داخلی در مرکز
LL
قفس آلیاژی سبک ماشینکاری شده، نوع پنجره، حلقه داخلی یا بیرونی در مرکز (بسته به طراحی بلبرینگ)
M
قفس برنجی ماشینکاری شده، در مرکز غلتک
MA (S)
قفس برنجی ماشینکاری شده، حلقه بیرونی در مرکز. S نشان دهنده یک شیار روانکاری در سطح هدایت کننده است.
MB
قفس برنجی ماشینکاری شده، حلقه داخلی در مرکز
ML
قفس برنجی ماشینکاری شده، نوع پنجره، حلقه داخلی یا بیرونی در مرکز (بسته به طراحی بلبرینگ)
MP
قفس برنجی ماشینکاری شده، نوع پنجره، حلقه داخلی یا خارجی در مرکز (بسته به اندازه یاتاقان)
MR
قفس برنجی ماشینکاری شده، نوع پنجره، غلتکی وسط
P
قفس PA66 تقویت شده با الیاف شیشه، در مرکز غلتک
PA
قفس PA66 تقویت شده با الیاف شیشه، حلقه بیرونی در مرکز قرار دارد
PH
قفس PEEK تقویت شده با الیاف شیشه، در مرکز غلتک
PHA
قفس PEEK تقویت شده با الیاف شیشه، حلقه بیرونی در مرکز قرار دارد

پسوند مواد، عملیات حرارتی

HA1
حلقه های داخلی و خارجی سخت شده با کیس
HA2
حلقه بیرونی سخت شده
HA3
حلقه داخلی سخت شده
HB1
حلقه های داخلی و خارجی سخت شده با بینیت
HB3
حلقه داخلی سخت شده با بینیت
HN1
حلقه های داخلی و خارجی با عملیات حرارتی سطح ویژه

پسوند دقت، فاصله، پیش بارگذاری، اجرای آرام

CN

ترخیص داخلی شعاعی معمولی؛ فقط همراه با یک حرف اضافی که محدوده فاصله کاهش یافته یا جابجا شده را مشخص می کند استفاده می شود

 

 • H = محدوده ترخیص کاهش یافته مربوط به نیمه بالایی محدوده ترخیص واقعی
 • L = محدوده ترخیص کاهش یافته مربوط به نیمه پایینی محدوده ترخیص واقعی
 • M = محدوده ترخیص کاهش یافته مربوط به نیمه وسط محدوده ترخیص واقعی
حروف بالا همچنین همراه با کلاس های ترخیص C2، C3، C4 و C5، به عنوان مثال C2H استفاده می شود.
C2
فاصله داخلی شعاعی کوچکتر از نرمال
C3
فاصله داخلی شعاعی بیشتر از حالت عادی
C4
فاصله داخلی شعاعی بیشتر از C3
C5
فاصله داخلی شعاعی بیشتر از C4

پسوند مجموعه بلبرینگ، بلبرینگ همسان

DR
مجموعه ای از دو بلبرینگ همسان
TR
مجموعه ای از سه  بلبرینگ همسان
QR
مجموعه ای از چهار بلبرینگ همسان

پسوند تثبیت

S1
تثبیت حرارت رینگ های بلبرینگ برای دمای کارکرد ≤ 200 درجه سانتیگراد (390 درجه فارنهایت)
S2
تثبیت حرارت رینگ های بلبرینگ برای دمای کارکرد ≤ 250 درجه سانتی گراد (480 درجه فارنهایت)

پسوند روانکاری

W33
شیار حلقوی و سه سوراخ روانکاری در حلقه بیرونی

پسوند دیگر

PEX
بلبرینگ ، فقط زمانی استفاده می شود که بلبرینگ های معمولی با اندازه یکسان موجود باشد
VA301
بلبرینگ برای موتورهای کششی وسایل نقلیه راه آهن
VA305
VA301 + روال های بازرسی ویژه
VA350
بلبرینگ برای اکسل باکس های راه آهن
VA380
بلبرینگ برای اکسل باکس های راه آهن مطابق با EN 12080 کلاس 1
VA3091
VA301 + سطوح خارجی حلقه بیرونی با اکسید آلومینیوم پوشانده شده است
VC025
یاتاقان با مسیرهای مخصوص مسابقه مقاوم در برابر سایش برای کاربرد در محیط های به شدت آلوده
VE901
طراحی داخلی اصلاح شده
VQ015
حلقه داخلی با راهروی تاج دار برای افزایش انحراف مجاز

پسوند های رولبرینگ دو ردیفه استوانه ای

پسوند طراحی داخلی

A , B , C
انحراف یا تغییر طراحی داخلی

پسوند طراحی خارجی

G
شیار حلزونی در سوراخ حلقه داخلی
K
سوراخ مخروطی، مخروطی 1:12
K30
سوراخ مخروطی، مخروطی 1:30

پسوند طرح قفسه

F
قفس فولادی ماشینکاری شده، در مرکز غلتک
M
قفس برنجی ماشینکاری شده، در مرکز غلتک

پسوند مواد، عملیات حرارتی

HA1
حلقه های داخلی و خارجی سخت شده با کیس
HA4
حلقه ها و غلتک های داخلی و خارجی سخت شده با کیس
HA5
غلتک های سخت شده
HB1
حلقه های داخلی و خارجی سخت شده با بینیت

پسوند دقت، فاصله، پیش بارگذاری، اجرای آرام

CN

ترخیص داخلی شعاعی معمولی؛ فقط همراه با یک حرف اضافی که محدوده فاصله کاهش یافته یا جابجا شده را مشخص می کند استفاده می شود

 

 • H = محدوده ترخیص کاهش یافته مربوط به نیمه بالایی محدوده ترخیص واقعی
 • L = محدوده ترخیص کاهش یافته مربوط به نیمه پایینی محدوده ترخیص واقعی
 • M = محدوده ترخیص کاهش یافته مربوط به نیمه وسط محدوده ترخیص واقعی
حروف بالا همچنین همراه با کلاس های ترخیص C2، C3، C4 و C5، به عنوان مثال C2H استفاده می شود.
C2
فاصله داخلی شعاعی کوچکتر از نرمال
C3
فاصله داخلی شعاعی بیشتر از حالت عادی
C4
فاصله داخلی شعاعی بیشتر از C3
C5
فاصله داخلی شعاعی بیشتر از C4

پسوند مجموعه بلبرینگ، بلبرینگ همسان

DR
مجموعه ای از دو بلبرینگ همسان
TR
مجموعه ای از سه بلبرینگ همسان
QR
مجموعه ای از چهار بلبرینگ همسان

پسوند تثبیت

S1
تثبیت حرارت رینگ های بلبرینگ برای دمای کارکرد ≤ 200 درجه سانتیگراد (390 درجه فارنهایت)
S2
تثبیت حرارت رینگ های بلبرینگ برای دمای کارکرد ≤ 250 درجه سانتی گراد (480 درجه فارنهایت)

پسوند روانکاری

W20
سوراخ های روانکاری در حلقه بیرونی
W33
شیار حلقوی و سوراخ های روانکاری در حلقه بیرونی

پسوند های رولبرینگ استوانه ای تک ردیفه کامل مکمل

پسوند طراحی داخلی

CV
طراحی داخلی اصلاح شده، مجموعه غلتکی کامل

پسوند طرح قفس

V
مکمل کامل غلتک (بدون قفس)
VH
مکمل کامل غلتک (بدون قفس)، خود نگهدار

پسوند مواد، عملیات حرارتی

HA1
حلقه های داخلی و خارجی سخت شده با کیس
HB1
حلقه های داخلی و خارجی سخت شده با بینیت
L4B
حلقه های بلبرینگ و غلتک سیاه اکسید شده است

پسوند دقت، فاصله، پیش بارگذاری، اجرای آرام

CN

ترخیص داخلی شعاعی معمولی؛ فقط همراه با یک حرف اضافی که محدوده فاصله کاهش یافته یا جابجا شده را مشخص می کند استفاده می شود

 

 • H = محدوده ترخیص کاهش یافته مربوط به نیمه بالایی محدوده ترخیص واقعی
 • L = محدوده ترخیص کاهش یافته مربوط به نیمه پایینی محدوده ترخیص واقعی
 • M = محدوده ترخیص کاهش یافته مربوط به نیمه وسط محدوده ترخیص واقعی
حروف بالا همچنین همراه با کلاس های ترخیص C2، C3، C4 و C5، به عنوان مثال C2H استفاده می شود.
C2
فاصله داخلی شعاعی کوچکتر از نرمال
C3
فاصله داخلی شعاعی بیشتر از حالت عادی
C4
فاصله داخلی شعاعی بیشتر از C3
C5
فاصله داخلی شعاعی بیشتر از C4

پسوند مجموعه بلبرینگ، بلبرینگ همسان

DR
مجموعه ای از دو بلبرینگ همسان
TR
مجموعه ای از سه بلبرینگ همسان
QR
مجموعه ای از چهار بلبرینگ همسان

پسوند های رولبرینگ استوانه ای تک ردیفه کامل مکمل

پسوند طراحی داخلی

CV
طراحی داخلی اصلاح شده، مجموعه غلتکی کامل

پسوند طراحی خارجی

ADB
طراحی داخلی اصلاح شده و مهر و موم (برای سری NNF 50)
B
مهر و موم و گریس بهبود یافته
DA
طراحی داخلی اصلاح شده و مهر و موم (برای سری 3194..)
2LS
مهر و موم تماس، PUR، در هر دو طرف

پسوند طرح قفسه

V
مکمل کامل غلتک (بدون قفس)

پسوند مواد، عملیات حرارتی

HB1
حلقه های داخلی و خارجی سخت شده با بینیت
L4B
حلقه های بلبرینگ و غلتک سیاه اکسید شده است

پسوند دقت، فاصله، پیش بارگذاری، اجرای آرام

CN

ترخیص داخلی شعاعی معمولی؛ فقط همراه با یک حرف اضافی که محدوده فاصله کاهش یافته یا جابجا شده را مشخص می کند استفاده می شود

 

 • H = محدوده ترخیص کاهش یافته مربوط به نیمه بالایی محدوده ترخیص واقعی
 • L = محدوده ترخیص کاهش یافته مربوط به نیمه پایینی محدوده ترخیص واقعی
 • M = محدوده ترخیص کاهش یافته مربوط به نیمه وسط محدوده ترخیص واقعی
حروف بالا همچنین همراه با کلاس های ترخیص C2، C3، C4 و C5، به عنوان مثال C2H استفاده می شود.
C2
فاصله داخلی شعاعی کوچکتر از نرمال
C3
فاصله داخلی شعاعی بیشتر از حالت عادی
C4
فاصله داخلی شعاعی بیشتر از C3
C5
فاصله داخلی شعاعی بیشتر از C4

پسوند مجموعه بلبرینگ، بلبرینگ همسان

DR
مجموعه ای از دو بلبرینگ همسان
TR
مجموعه ای از سه بلبرینگ همسان
QR
مجموعه ای از چهار بلبرینگ همسان

پسوند های رولبرینگ کروی

پسوند طراحی داخلی

BC
بلبرینگ برای محورهای اصلی توربین بادی با قفس چدنی هدایت شونده با غلتک
CA، CAC
فلنج های نگهدارنده روی حلقه داخلی، حلقه راهنما در مرکز حلقه داخلی، قفس برنجی ماشین کاری شده
CC (J)، CJ
حلقه داخلی بدون فلنج، حلقه راهنما در مرکز حلقه داخلی، دو قفس فولادی مهر و موم شده
CCJA، EJA
حلقه داخلی بدون فلنج، حلقه راهنما در مرکز راهروی حلقه بیرونی، دو قفس فولادی مهر و موم شده
E

طراحی داخلی بهینه شده برای افزایش ظرفیت حمل بار سری های 213، 222 و 223: حلقه داخلی بدون فلنج و دو قفس فولادی مهر و موم شده.

 

شیار حلقوی و سه سوراخ روانکاری در حلقه بیرونی.

 

d ≤ 65 میلی متر: حلقه راهنما در مرکز

 

حلقه داخلی d> 65 میلی متر: حلقه راهنما در مرکز قفس

پسوند طراحی خارجی

CS، -2CS
مهر و موم تماس، NBR، در یک یا هر دو طرف 
CS2، -2CS2
مهر و موم تماس، FKM، در یک یا هر دو طرف
CS5، -2CS5
مهر و موم تماس، HNBR، در یک یا هر دو طرف
RS، -2RS
مهر و موم تماس، NBR، در یک یا هر دو طرف
RS5، -2RS5
مهر و موم تماس، HNBR، در یک یا هر دو طرف
K
سوراخ مخروطی، مخروطی 1:12
K30
سوراخ مخروطی، مخروطی 1:30

پسوند طرح قفسه

F
قفس فولادی ماشینکاری شده، حلقه داخلی در مرکز
FA
قفس فولادی ماشینکاری شده، حلقه بیرونی در مرکز
J
قفس فولادی مهر، حلقه داخلی در مرکز
JA
قفس فولادی مهر، حلقه بیرونی در مرکز
MA
قفس برنجی ماشینکاری شده، حلقه بیرونی در مرکز

پسوند مواد، عملیات حرارتی

235220
حلقه داخلی سخت شده با یک شیار مارپیچ در سوراخ
HA3
حلقه داخلی سخت شده

پسوند دقت، فاصله، پیش بارگذاری، اجرای آرام

C08
دقت، فاصله، پیش بارگذاری، اجرای آرام
C083
C08 + C3
C084
C08 + C4
C2
فاصله داخلی شعاعی کوچکتر از نرمال
C3
فاصله داخلی شعاعی بیشتر از حالت عادی
C4
فاصله داخلی شعاعی بیشتر از C3
C5
فاصله داخلی شعاعی بیشتر از C4
P5
دقت ابعاد و دویدن تا کلاس تحمل P5
P6
دقت ابعاد و دویدن تا کلاس تحمل P6
P62
P6 + C2

پسوند روانکاری

GEM9
70 تا 100 درصد با گریس LGHB 2 پر شده است
GLE
با گریس LGWM 2 تا 25 تا 45 درصد پر شده است
VT143
با گریس LGEP 2 تا 25 تا 45 درصد پر شده است
VT143B
با گریس LGEP 2 تا 45 تا 60 درصد پر شده است
VT143C
70 تا 100% با گریس LGEP 2 پر شده است
W64
روغن جامد
W
بدون شیار حلقوی و سوراخ های روانکاری در حلقه بیرونید
W20
سه سوراخ روانکاری در حلقه بیرونی
W26
شش سوراخ روانکاری در حلقه داخلی
W33
شیار حلقوی و سه سوراخ روانکاری در حلقه بیرونی
W33X
شیار حلقوی و شش سوراخ روانکاری در حلقه بیرونی
W77
سوراخ های روانکاری W33 وصل شده
W513
W26 + W33

پسوند دیگر

R505
بلبرینگ برای اکسل باکس های راه آهن
VA405
بلبرینگ برای کاربردهای ارتعاشی، قفس های فولادی مهر و موم شده با سطح سخت شده
VA406
مشابه VA405، اما سوراخ داخلی حلقه استوانه ای با روکش PTFE
VA991
بلبرینگ برای کاربردهای با سرعت بالا
VE552 (E)
حلقه بیرونی با سه سوراخ رزوه‌دار با فاصله یکسان در یک طرف برای قرار دادن وسایل بلند کردن. E نشان می دهد که پیچ های چشمی مناسب همراه با بلبرینگ عرضه شده است.
VE553 (E)
مانند VE552(E)، اما سوراخ های رزوه ای در هر دو طرف
VG114
مانند V قفس های فولادی مهر و موم شده با سطح سخت شده
VQ424
دقت سرعت بهتر از C08

پسوند بلبرینگ غلتک حلقوی CARB

پسوند طراحی داخلی

CS5 ، -2CS5
مهر و موم تماس، HNBR، در یک یا هر دو طرف
NS ، -2NS
مهر و موم تماس، NBR، در یک یا هر دو طرف
K
سوراخ مخروطی، مخروطی 1:12
K30
سوراخ مخروطی، مخروطی 1:30

پسوند طرح قفسه

-
قفس فولادی مهر شده، در مرکز غلتک
M
قفس برنجی ماشینکاری شده، در مرکز غلتک
MB , MB1
قفس برنجی ماشینکاری شده، حلقه داخلی در مرکز
TN9
قفس PA46 تقویت شده با الیاف شیشه، در مرکز غلتک
V
مکمل کامل غلتک (بدون قفس) 

 

پسوند مواد، عملیات حرارتی

HA3
حلقه داخلی سخت شده 

پسوند مواد، عملیات حرارتی

C08
تحمل هندسی به کلاس P5
C2
فاصله داخلی شعاعی کوچکتر از نرمال 
C3
فاصله داخلی شعاعی بیشتر از حالت عادی 
C4
فاصله داخلی شعاعی بیشتر از C3
C5
فاصله داخلی شعاعی بیشتر از C4

پسوند تثبیت

S3
تثبیت حرارت رینگ های بلبرینگ برای دمای کارکرد ≤ 300 درجه سانتیگراد  (570 درجه فارنهایت)

پسوند روانکاری

GEM9
70 تا 100 درصد با گریس LGHB 2 پر شده است 

پسوند انواع دیگر

VE240
بلبرینگ با غلتک های کوتاه تر 
VG114
قفس فولادی مهر و موم شده با سطح سخت شده 
VM118
بلبرینگ کامل بدون حلقه نگهدارنده 
VT143
با گریس LGEP 2 تا 25 تا 45 درصد پر شده است 

پسوند بلبرینگ غلتک رانش استوانه ای

پسوند طرح قفسه

M
قفس برنجی ماشینکاری شده 
TN
قفس PA66 تقویت شده با الیاف شیشه 

پسوند مواد، عملیات حرارتی

HA1
واشر شفت و محفظه سخت شده 
HB1
واشر شفت و محفظه سخت شده با بینیت

پسوند دقت، فاصله، پیش بارگذاری، اجرای آرام

P5
تحمل های ابعادی و هندسی به کلاس P5 

پسوند بلبرینگ غلتک کروی رانش

پسوند طراحی داخلی

E
طراحی داخلی بهینه شده

پسوند طراحی خارجی

N1
یک شکاف محل در واشر 
N2
دو شیار در واشر محفظه با فاصله 180 درجه از هم

پسوند طرح قفسه


 • قفس فولادی مهر شده، غلتکی در مرکز، برای یاتاقان های طرح E اندازه ≤ 68
 • قفس برنجی ماشین‌کاری شده، واشر محور محور، برای یاتاقان‌ها بدون هیچ پسوندی
F
قفس فولادی ماشینکاری شده، واشر شفت در مرکز
F3
قفس چدن کروی ماشینکاری شده، واشر محور
M
قفس برنجی ماشینکاری شده، واشر شفت در مرکز

پسوند دیگر

VE447(E)
واشر شفت با سه سوراخ رزوه ای با فاصله یکسان برای تطبیق وسایل بالابر. E نشان می دهد که پیچ های چشمی مناسب همراه با بلبرینگ عرضه شده است.
VE710(E)
واشر محفظه با سه سوراخ رزوه ای با فاصله یکسان برای قرار دادن وسایل بالابر. E نشان می دهد که پیچ های چشمی مناسب همراه با بلبرینگ عرضه شده است.
VU029
واشر شفت برای کاربردهایی با فاصله محوری کوچک اصلاح شده است

 

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک گذاری