کنترل کیفیت بلبرینگ های ساچمه مخروطی
کنترل کیفیت رولبرینگ های ساچمه مخروطی

کنترل کیفیت رولبرینگ ها ساچمه مخروطی :

نحوه کنترل کیفیت رولبرینگ های مخروطی جز مهمترین کنترل کیفیت ها در ضمینه بلبرینگ میباشد چون اکثر این رولبرینگ ها در ضمینه خودرو به کار برده میشوند.

یکی از روش های شناسایی رولبرینگ های مخروطی باکیفیت و کم کیفیت روش کنترل کیفیت است. که بسیار در شناسایی این رولبرینگ ها تاثیر دارد.

کنترل کیفیت در انواع رولبرینگ  روش های یکسانی دارد.  در این مقاله قرار است. راجبع نحوه کنترل کیفیت رولبرینگ ساچمه مخروطی را بررسی نماییم.

 

روش اول : کنترل کیفیت ظاهری

در این روش رولبرینگ با کیفیت تر در قسمت چنگ ها ساچمه ها و پخی ها با بلبرینگ بی کیفیت تفاوت دارد .

این تفاوت شامل خط خش رنگ رفتگی میشود.

 

کنترل کیفیت رولبرینگ هاروش دوم : ضربه زدن برای کنترل کیفیت

در این روش شما با قسمت داخلی رولبرینگ ( شامل بوش داخلی ساچمه ها و چنگ ) به بوش خارجی ضربه ناگهانی با شدت کم وارد میکنید.

در صورتی که خط خش  در محله ضربه خورده ایجاد نشد  رولبرینگ از کیفیت خوبی برخوردار است .

 

سایت آموزشی ما

5/5 - (1 امتیاز)