کنترل کیفیت بلبرینگ ها
نحوه کنترل کیفیت بلبرینگ ها – سری 6000 ( بلبرینگ های شیار عمیق )

کنترل کیفیت بلبرینگ ها

نحوه کنترل کیفیت بلبرینگ ها همیشه بحث مهمی در مورد خرید بلبرینگ ها محصوب میشود.

یکی از روش های شناسایی بلبرینگ اصلی با تقلبی روش کنترل کیفیت است. که بسیار در شناسایی این بلبرینگ ها تاثیر دارد.

کنترل کیفیت در انواع بلبرینگ روش های متفاوتی دارد.  در این مقاله قرار است. راجبع نحوه کنترل کیفیت بلبرینگ های شیار عمیق یا بلبرینگ های سری 6000 را بررسی نماییم.

بلبرینگ های مقایسه شده .در این مقاله بلبرینگ 6006 برند China به عنوان نماینده بلبرینگ های چینی و بلبرینگ 6006 برند DKFL به عنوان نماینده بلبرینگ های اصلی مقایسه شده است.

 

روش اول : کنترل کیفیت ظاهری

 

اولین روش برای کنترل کیفیت دیدن موارد ظاهری بلبرینگ میباشد. در این روش ما باید بررسی کنید ببینید. که بلبرینگ از نظر ظاهری ( ظاهر واشر لاستیکی در این مثال ) کاملا دقیق باشد.

در بلبرینگ 6006 برند China وقنی بلبرینگ را به سمت نور بگیرید. ساچمه ها دیده میشوند و واشر فیکس شده با بلبرینگ نمیباشد.

اما در بلبرینگ 6006 برند DKFL وقنی بلبرینگ را به سمت نور میگیریم ساچمه ها دیده نمیشوند. و واشر فیکس شده با بلبرینگ میباشد.

مورد دیگری که در بلبرینگ های 6006 برند DKFL وقنی واشر را از بلبرینگ خارج کنید متوجه میشود که بلبرینگ UG است .

این به این معنی است که بلبرینگ دارای شیار برای جاگیری بهتر واشر میباشد. که این عمل باعث جلوگیری خروج گریس در هنگام کار کردن بلبرینگ میشود.

 

قسمت های مشخص شده شیار UG است.

بلبرینگ DKFL UG

مورد دیگری که باید از نظر ظاهری بررسی شود . نوع آلیاژ بلبرینگ است . بلبرینگی از آلیاژ بهتری بهره ببرد براق تر میباشد. (‌البته در تمامیه موارد صادق نیست )

همچنین در تصویر زیر میتوانید ببینید. که در بلبرینگ 6006 برند DKFL  نسبت به 6006 برند China پخی های تمیز تر و بهتری را دارد.

 

در تصویر زیر میتوانید شفافیت بلبرینگ DKFL  را نسبت به مدل China  مشاهده کنید.

قسمت های مشخص شده تفاوت های پخی دو بلبرینگ میباشد.

 

تشخیص بلبرینگ قلابی و اصلی

روش دوم : کنترل کیفیت  نرمی بلبرینگ

 

وقنی بلبرینگ را زیر دست مطابق شکل میچرخانید . در صورتی که بلبرینگ کیفیت مناسبی نداشته باشد.

لرزشی ناشی از خوردگی ساجمه ها را احساس میکنید . که این موضوع به دلیل بی کیفیتی ساچمه بلبرینگ میباشد.

یا به عبارت دیگر بلبرینگی بهتر است که لرزش ناشی از خوردگی در هنگام چرخش با دست احساس نشود.

 

بررسی لرزش ناشی از خوردگی ساچمه ها

تشخیص بلبرینگ قلابی و اصلی

امتیاز post
اشتراک گذاری