بلبرینگ تماس زاویه ای
بلبرینگ تماس زاویه ای

بلبرینگ تماس زاویه ای :

 

بلبرینگ های تماس زاویه ای به دسته بندی زیر تقسیم میشوند.

 

بلبرینگ تماس زاویه ای سری 3 هزاری و 5 هزاری:

 

این نوع بلبرینگ ها تک ردیف ساچمه هستند که تفاوتشان در برند های در برند های جز چینی 3هزاری سرعت بالاتر ، 5هزاری قدرت بالاتر است. همچنین سری 3 هزار دارای ساچمه بیشتری نسبت به سری 5 هزار میباشد. اما این تفاوت در برند های چینی وجود ندارد.

شما همچنین در بیشتر مواقع اگر دستگاه خاص نباشد و فشار زیادی تحمل نکند میتوانید هر کدام را جایگزین دیگری نمایید به طور مثال از 3204 به جای 5204 استفاده نمایید.

در سری 3هزاری اکثرا این بلبرینگ ها بدون واشر هستند و در سری 5 هزاری دارای واشر آهنی و پلاستیکی میباشند.

از راست به چپ : بلبرینگ تماس زاویه ای 3هزاری و 5 هزاری ساده (البته در این مورد تعداد ساچمه ها با هم متفاوت است )  — واشر فلزی — واشر پلاستیکی — ساده چنگ برنجی

بلبرینگ تماس زاویه ایبلبرینگ تماس زاویه ایبلبرینگ تماس زاویه ایبلبرینگ تماس زاویه ای چنگ برنجی

از نظر نوع چنگ نیز مانند همه بلبرینگ ها TN یا FG معال چنگ فیبر ، M معادل چنگ برنج و درصورتی که هیچ کدام نباشد چنگ آلیاژ کروم است.

 

بلبرینگ تماس زاویه ای DAC یا بلبرینگ دو ردیف ساچمه تماس زاویه ای :

 

این سری بیشتر برای خودرو ها کاربرد دارد و شماره های این سری نشان دهنده سایز بلبرینگ میباشد به طور مثال : DAC 356535 که چرخ جلو پراید جدید است دارای قطر داخلی 35 و قطر خارجی 65 و عرض 35 میلیمتر میباشد.

در این نوع دسته بندی خاصی وجود ندارد فقط یک اصطلاحی به نام فشار قوی وجود دارد که با نام DUC نیز یاد میشود که ساچمه بلبرینگ استوانه ای میباشد و قدرت آن افزایش پیدا میکند اما از نظر شکل ظاهری تفاوتی ندارند و باید قاب بلبرینگ برداشته شود تا از روی نوع ساچمه مشخص شود که ساچمه استوانه ای است یا گرد.

این بلبرینگ ها نیز در دو مدل واشر فلزی و پلاستیکی به فروش میرسند.

از راست به چپ : بلبرینگ دو ردیف ساچمه تماس زاویه ای واشر پلاستیکی — واشر آهنی

بلبرینگ تماس زاویه ای بلبرینگ تماس زاویه ای

 

بلبرینگ تماس زاویه ای سری 7 هزاری :

 

این سری بلبرینگ ها بیشتر کاربرد های صنعتی دارند و به موارد زیر تقسیم میشوند.

تقسیم بندی از نظر نوع زاویه چنگ :

A : زاویه چنگ در این نوع 30 درجه است.

AB : زاویه چنگ در این نوع 20 درجه است.

AC : زاویه چنگ در این نوع 25 درجه است.

B : زاویه چنگ در این نوع 40 درجه است.

C : زاویه چنگ در این نوع 15 درجه است.

TVP: زاویه چنگ در این نوع 40 درجه است.

 

تقسیم بندی از نظر نوع چنگ :

 

TVP – TN = در این نوع چنگ نگهدارنده ساچمه ها فیبری است . قیمت این مدل نسبت به موارد دیگر گرانتر است. از مزایای مهم این مدل به کم صدا بودن آن میتوان اشاره کرد.

M : در این نوع چنگ نگهدارنده ساچمه ها برنجی است.

ساده  : در صورتی که هیچ کدام از موارد بالا وجود نداشت چنگ نگهدارنده بلبرینگ آلیاژ کروم است.

به ترتیب از راست به چپ : بلبرینگ سری 7 هزاری چنگ فیبری – چنگ برنجی – چنگ آلیاژ کروم

بلبرینگ تماس زاویه ای TVPبلبرینگ تماس زاویه ای BM بلبرینگ تماس زاویه ای

 

اینستاگرام ما 

5/5 - (21 امتیاز)